En Yaygın 4 BT Sorunu ve Çözüm Yolları

Ağ teknolojisi, şirketlerin çalışma, müşterilerle etkileşim ve yeni ürünler geliştirme biçimlerini şekillendiren büyük stratejik öneme sahip bir alan haline gelmiştir. Ancak mobil cihazların, dizüstü bilgisayarların, IoT cihazlarının ve sunucuların etkileşime girdiği ve değerli verileri paylaştığı günümüzün dinamik ağ ortamları da kırılgan ve kesintiye açık olabilir. İşletmenizin doğru bilgisayar ağı desteğine ihtiyacı vardır.

Her karmaşık teknolojik sistem gibi ağ teknolojisinin de işletmenizin hem maksimum rekabet avantajı elde etmesini hem de BT yatırımınızdan geri dönüş almasını sağlamak için desteklenmesi gerekir. Peki etkili ağ desteği tam olarak neyi başarmalıdır? BT desteğinin neden bu kadar önemli olduğuna ve güçlü bir destek programının ekibiniz için ne yapması gerektiğine bakalım.

Ağ Çalışma Süresini ve Çalışan Üretkenliğini En Üst Düzeye Çıkarın

Birkaç dakikalık ağ kesintisi bile bir işletmeye verimlilik kaybı, müşteri memnuniyetsizliği ve kurtarma maliyetleri açısından binlerce dolara mal olabilir. Bu kesinti süresi saatlere veya günlere uzarsa bu maliyetler hızla sakatlayıcı hale gelebilir, bu nedenle maksimum ağ çalışma süresini sağlamak her BT destek ekibinin en önemli önceliği olmalıdır.

Bunu nasıl yapacaksınız? Bir işletmenin bir ağı stabilize etmek için ele alması gereken uzun bir bilgisayar ağı destek yönetimi görevleri listesi vardır. En yaygın olanlardan bazıları aşağıdakileri içerir:

Yama ve Güncelleme
Hem ağ donanımı hem de yazılım uygulamaları satıcıları, siber güvenlik arka kapılarını kapatmak, yeni işlevler eklemek ve yeni çıkan ürünlerle uyumluluğu sağlamak için ürünlerinde düzenli olarak güncellemeler yayınlar. Herhangi bir BT destek programı, yeni yamalar hakkında bilgi toplamayı ve sistemleri verimli ve istikrarlı tutmak için bunları belirli bir programa göre dağıtmayı içermelidir.


Ağ İzleme

Ağ ortamları oldukça dinamiktir. Yeni veriler oluşturuldukça, silindikçe ve uç noktalar arasında taşındıkça istikrarı sağlamak için işletmeler, sistemlerinin sağlığını proaktif olarak kontrol etmek ve kesinti yaşanmadan önce kesinti süresini önlemek için sağlam bir ağ izleme programı uygulamalıdır.


Ağ Planlaması ve Stratejisi

Dünyadaki plansız ağ kesintilerinin önemli bir kısmı donanım arızalarından kaynaklanmaktadır. Bunun olmasını önlemek için, bir BT destek programı, bir işletmenin kullandığı donanımın bir kataloğunu içermelidir, böylece BT destek personeli hangi cihazların yaşam döngülerinin sonuna ulaştığını bilir ve arızalanmadan önce bunları değiştirebilir. Ağ planlaması, geçiş süresini ve planlı ağ kesinti süresini en aza indirmek için yazılım yaşam döngüsü yönetimini de içerir.


Personelin Üretkenliğini ve Moralini Sağlayın

Ağınız veya teknolojiniz düzgün çalışmadığında, personelinizin morali bozulacaktır. Tekrarlanan veya uzun süreli ağ kesintileri, şirketinizin müşteriler nezdindeki itibarını zedelerken, personelinizin işleriyle ilgili hislerine de zarar verebilir.

Ekibinizin enerjik ve üretken kalmasını sağlamak için, herhangi bir yüksek kaliteli BT ve bilgisayar ağı destek programı, samimi ve güvenilir BT yardım masası hizmetini içermelidir. BT yardım masası, personelinizin ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere eğitilmiş, özel teknoloji destek araçlarıyla donanmış teknisyenlerden oluşan bir ekibi ifade eder. Kaliteli bir yardım masası ekibinin desteği, işyeri verimliliğinin önündeki engelleri ortadan kaldırırken ekibinizin iş günü boyunca desteklendiğini ve katılım gösterdiğini hissetmesini sağlar. Ancak kaliteli bir yardım masası oluşturmak kolay bir iş değildir. Bir BT yardım masasını etkili kılan nedir? İşte en önemli unsurlardan bazıları.

BT Destek Teknisyenleri

BT yardım masanızdaki tüm teknisyenlerin MBR Teknoloji gibi önde gelen kuruluşlarından aldıkları sertifikaların yanı sıra Google ve Microsoft gibi şirketlerden aldıkları ileri düzey sertifikalara da sahip olmaları gerekir.

Pozitif Kültür

Her yardım masası görevi, ekibinizin kendisini değerli ve saygıdeğer hissetmesini sağlamalıdır. Hızlı yanıt süreleri, karmaşık sorunlar için açık yükseltme yolları, destek süreci sırasında üretkenliği korumaya yardımcı olacak geçici çözümler ve olumlu bir tutum, bir yardım masası ekibi için vazgeçilmezdir.

Yüksek Derecede Kullanılabilirlik

Moral ve üretkenliği yüksek tutmak için yardım masası personeli, ister yerinde ister uzaktan çalışıyor olsunlar, ekibinize yanıt vermek için orada olmalıdır. Orta ölçekli kuruluşlar için bu, personelinizi desteklemek için telefon, e-posta veya sohbet yoluyla her zaman orada olan 7/24 hizmet anlamına gelir.

Bir yardım masası ekibi oluşturmak, teknisyenleri işe almak ve eğitmekten daha acil öncelikleri olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için zordur, bu nedenle çoğu kişi, sabit bir aylık ücret karşılığında yukarıdaki tüm nitelikleri bünyesinde barındıran bir yardım masası çözümü sağlayabilecek yönetilen bir BT hizmet sağlayıcısı ile ortaklık kurmayı tercih eder.

Personelinizin Bir Teknoloji Sorunundan veya Başka Bir Dikkat Dağınıklığından Kurtulduktan Sonra Yeniden Odaklanmasının 23 Dakika Sürdüğünü Biliyor muydunuz?

Güçlü Siber Güvenlik Savunmaları Sağlayın

BT desteğinin amacı teknolojinizi çalışır ve verimli tutmaktır. Günümüzün zorlu siber güvenlik ortamında bu, günün her saati tetikte olmayı gerektirir.

Ağınızı Felaketlere Karşı Koruyun

İyi desteklenen bir ağ, doğal afet, büyük donanım arızası veya ciddi siber sızma gibi felaketlere karşı da dayanıklı olmalıdır. Herhangi bir BT destek programı, bu güvenceyi sağlamak için ya felaket kurtarma ya da iş sürekliliği planı içermelidir.

Bu iki terim bazen birbirinin yerine kullanılsa da yedekleme ve felaket kurtarma, önemli veri varlıklarının stratejik olarak belirlenmesine ve bu veri kümelerinin ikincil bir konumda güvenli bir şekilde saklanmasına odaklanır. Böylece, bir felaket durumunda ekibiniz bu varlıkları hızlı bir şekilde geri yükleyebilir. İş sürekliliği, verilerin korunmasını, yedek çalışma alanlarının belirlenmesini, iletişim hatlarını ve iş süreçlerinin tıpkı verileriniz gibi olmasını sağlamayı içeren daha geniş bir kavramdır.

İşletmenizin birini mi yoksa diğerini mi uygulamaya karar vereceği, işletmenizin ne tür risklerle karşı karşıya olduğuna, hesapladığınız kesinti süresi maliyetine ve iş kesintisinden ne tür yasal veya mevzuata uygunluk cezalarının kaynaklanacağına bağlı olacaktır. Tartışmasız olan şey, her işletmenin etkili bir BT destek programının parçası olarak bir DR veya BC çözümü tasarlaması, uygulaması ve düzenli olarak test etmesi gerektiğidir.

Yedekleme ve Felaket Kurtarma Planlarını Oluşturan ve Düzenli Olarak Test Eden Kuruluşların %96’sı Fidye Yazılımı Sızıntısından Kurtulabildi, Ancak Yalnızca %54’ünün Kurum Çapında Bir Felaket Kurtarma Stratejisi Var.

  • "Dijital dönüşüm" terimini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Dünyanın yüzyılın başından bu yana dijital bir dönüşümden geçtiğini rahatlıkla iddia edebilirsiniz. Sadece Türkiye'de bile, son 25 yılda dijital televizyona, radyoya, ultra hızlı genişbanta geçişe ve sosyal medyanın, akıllı telefonların ve bunları takip eden tüm uygulama ve hizmetlerin tanıtımına tanık olduk.

  • Altyapı yönetimi, günümüzde her işletmede BT sürecinin bir diğer önemli parçasıdır. Bu makalede, altyapı yönetiminin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve bundan kimlerin yararlanacağını tartışacağım.

  • Veri merkezi izlemenin bir lüks ya da geçici bir heves olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki, veri merkezi performansınızı optimize etmek için gerekli ve değerli bir araçtır. Veri merkezleri, şu anda bulunduğunuz yere bağlı olarak %60'a varan oranlarda tasarruf etmenizi sağlayabilir. Ancak, onları izlemezseniz, bu tasarruflardan ve hatta veri merkezinin kendi içinde yeterli alandan yararlanamazsınız.

Yorum Yazın